ul. Chmielna 9 /6

20-075 Lublin

E-mail: kontakt@ireneuszzych.pl
rejestracja pod nr . telefonu: 601 343 500CV

Dr Ireneusz Zych
Studia:
1968-74r. – Akademia Medyczna w Lublinie - Wydział Lekarski
Praca:
1974-75r. - Instytut Medycyny Wsi i Higieny Pracy w Lublinie (Pracownia Szkodliwości Fizycznych)
1975-80r. - Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lublinie ul. Lubartowska 81
1980-do dziś – Klinika Położnictwa i Perinatologii (SPSK4 ul. Jaczewskiego 8)
Specjalizacja:
-Specjalizacja Pierwszego Stopnia uzyskana w 1978r.
-Specjalizacja  Drugiego Stopnia uzyskana w  1982r.
-Obrona pracy doktorskiej w roku 1990 pt. „ Deksametazon a niektóre wskaźniki odporności we krwi ciężarnych z przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego i we krwi ich potomstwa”.

Główne kierunki działalności gabinetu:

 • Prowadzenie ciąży prawidłowej
 • Prowadzenie ciąży powikłanej
 • Badanie profilaktyczne piersi na życzenie pacjentki
 • Diagnostyka i leczenie nadżerek szyjki macicy
 • Porady w zakażeniu wirusem HPV
 • Pobieranie posiewów bakteriologicznych z pochwy
 • Leczenie menopauzy i hormonalna terapia zastępcza
 • Diagnostyka niepłodności małżeńskiej i leczenie
 • Badania profilaktyczne – Cytologia  
 • Antykoncepcja, wybór metody, dobór tabletek, wkładki (spirale antykoncepcyjne)
 • Leczenie stanów zapalnych szyjki macicy pochwy i sromu
 • Leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego
 • Rozpoznawanie i leczenie niewydolności szyjki macicy
 • Diagnostyka i terapia nieprawidłowych krwawień

Interesuję się również aspektami psy­cho­lo­gii w pro­wa­dze­niu ciąży, budowaniem szczęśliwego macierzyństwa i rodzicielstwa, aby ciąża była stanem prawdziwie radosnego oczekiwania.

Jestem autorem i współautorem 53 prac z zakresu położnictwa i ginekologii opublikowanych w kraju i za granicą, jak również tłumaczeń na język polski książek i podręczników. Przygotowałem również film dydaktyczny dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego pt. "Czynność skurczowa mięśnia gładkiego macicy".  Jestem także współautorem podręcznika z zakresu położnictwa i ginekologii pt. "Opieka nad kobietą ciężarną". Mam na swoim koncie uczestnictwa w pracach Komitetów Organizacyjnych Sympozjów Naukowych Kliniki Położnictwa i Perinatologii.  Od wielu lat prowadzę zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego, pielęgniarstwa i oddziału stomatologicznego, a także kursy:
- skierowane do lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii,
-kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

Szczególne zainteresowania:

 • elektroniczny nadzór śródporodowy zagrożenia płodu (kardiotokografia, pulsoksymetria, EKG płodowe)

1990r. – Dyplom uzyskania stopnia naukowego "DOKTOR"
1992r. – Zaświadczenie z kursu " Cytodiagnostyka narządu rodnego kobiety"
1995r. – Uczestnictwo w I Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
1999r. – Certyfikat  za czynne uczestnictwo w obradach „ Ciąża bliźniacza a poród przedwczesny”.
1999 r. – Certyfikat za uczestnictwo w obradach „Postępy w Leczeniu Chorób Układu Nerwowego”
1999r. - Dyplom ukończenia kursu „Echokardiografia płodu i diagnostyka dopplerowska płodu”
2000r. – Certyfikat za czynne uczestnictwo w obradach „Poród przedwczesny” 
2000r.- Certyfikat uczestnictwa w „ Profilaktyka w położnictwie i ginekologii”
2001r. – Zaświadczenie udziału w szkoleniu „ OBTV – System Nadzoru Położniczego w codziennej praktyce.
2003r. – Zaświadczenie odbycia szkolenia w zakresie „ Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii”
2003r. – Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Ocena stanu zagrożenia płodu na podstawie obserwacji prowadzonej aparatem STAN 21”
2004r. - Certyfikat ze szkolenia z zakresu obsługi aparatu do elektrochirurgii
2004r. – Certyfikat uczestnictwa w II Interaktywnej Konferencji Naukowej „ Aktualne Problemy Perinatologii i Ginekologii”
2004r. – Certyfikat odbycia szkolenia w zakresie pobierania krwi pępowinowej
2004r. – Certyfikat uczestnictwa w wykładzie na temat „Niskodawkowa doustna antykoncepcja hormonalna, szeroki wachlarz zastosowań”
2004r. – Zaświadczenie po odbyciu stażu szkoleniowego „ Histeroskopowe leczenie nieprawidłowych krwawień u kobiet”
2004r. – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowo – Naukowej „Aktualne Problemy w Ginekologii i Położnictwie”
2005r. – Certyfikat uczestnictwa w XIV SYMPOZJUM SPIN „ 18 lat dziecka po pozaustrojowym zapłodnieniu w Polsce”, „ Niepłodność – wyzwania na dziś i jutro”
2005r. – Certyfikat uczestnictwa w II sympozjum „Postępy w Diagnostyce i Terapii w Położnictwie i Ginekologii”
2005r. – Zaświadczenie uczestnictwa w XIX Konferencji Naukowej nt Padaczki.
2007r. – Certyfikat za czynne uczestnictwo w „XIII SYMPZJUM SEKCJI GESTOZY I NADCIŚNIENIA W CIĄŻY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO”, „SCHORZENIA UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO W CIĄŻY”

Copyright (C) www.interadres.pl