ul. Chmielna 9 /6

20-075 Lublin

E-mail: kontakt@ireneuszzych.pl
rejestracja pod nr . telefonu: 601 343 500Prace naukowe
 1. Aktywność fosfatazy zasadowej i ceruloplazminy w krwi a poziom estrogenów w moczu kobiet roniących. [AUT.] MIECZYSŁAW ZYCH, HIERONIM DORACZYŃSKI, IRENEUSZ ZYCH. W: Materiały naukowe XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cz.1. Fizjopatologia pierwszego trymestru ciąży. Poznań 1981, s.103-105, bibliogr.
 2. Aktywność ceruloplazminy w wodach płodowych u kobiet w ciąży fizjologicznej oraz powikłanej gestozą. (Ceruloplasmin activity in the amniotic fluid of women in physiological and gestosis-complicated pregnancies.) [AUT.] MIECZYSŁAW ZYCH, IRENEUSZ ZYCH. W: V Sympozjum Sekcji Gestoz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Metody badań w gestozie. Szczecin, 7-8 czerwca 1985. Zbiór prac, s. 125-128, bibliogr. sum.
 3. Zachowanie się aktywności ceruloplazminy w surowicy krwi kobiet w ciąży fizjologicznej oraz powikłanej gestozą. (Chages in the ceruloplasmin activity in the blood serum of women in physiological and gestosis-complicated pregnancies.) [AUT.] MIECZYSŁAW ZYCH, IRENEUSZ ZYCH. W: V Sympozjum Sekcji Gestoz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Metody badań w gestozie. Szczecin, 7-8 czerwca 1985. Zbiór prac, s. 129-133, bibliogr. sum.
 4. Histamine and its metabolism in woman's placentes in different types of labours. [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, DIONIZY GÓRNY, JAN WRÓBEL, IRENEUSZ ZYCH. W: Ninth Congress of the Polish Pharmacological Society. Lublin, September 4-5, 1986. Abstr, s. 66.
 5. Przebieg porodu u ciężarnych z wadami serca. (Course of delivery in cardiac patients.) [AUT.] HIERONIM DORACZYŃSKI, HENRYK WIKTOR, MIECZYSŁAW ZYCH, IRENEUSZ ZYCH, BOŻENA WAWRZYCKA. W: I Sympozjum: Problemy położniczo-kardiologiczne u ciężarnych z chorobami serca. Łódź, 29-31 maja 1986, s. 18-35, sum.
 6. Analiza postępowania leczniczego w stanach przedrzucawkowych i rzucawce w latach 1978-1985 na podstawie materiału własnego. (Analysis of treatment procedure in pre-eclampsia and eclampsia in our patients in the years 1978-1985.) [AUT.] HIERONIM DORACZYŃSKI, HENRYK WIKTOR, BOŻENA WAWRZYCKA, IRENEUSZ ZYCH, MIECZYSŁAW ZYCH, ANDRZEJ ROSIŃSKI, DARIUSZ SZYMULA. Ginekologia Polska 1987 [t. 58] supl. , s. 100-104, bibliogr. rez. sum.
 7. Badania audiowizualne w gestozie EPH. Doniesienie wstępne. (Audiometrial examinations in EPH-gestosis (Preliminary report).) [AUT.] HIERONIM DORACZYŃSKI, MIECZYSŁAW ZYCH, LESZEK SEMCZUK, IRENEUSZ ZYCH, HENRYK WIKTOR. Ginekologia Polska 1987 [t. 58] supl. , s. 33-37, bibliogr. rez. sum.
 8. Przebieg porodu i połogu po komisurotomii. (The course of labor and puerperium after commissurotomy.) [AUT.] HIERONIM DORACZYŃSKI, IRENEUSZ ZYCH, MIECZYSŁAW ZYCH. Wiadomości Lekarskie 1987 t. 40 z. 18, s. 1248-1252, bibliogr. rez. sum.
 9. Aktywność ceruloplazminy w surowicy krwi kobiet rodzących, krwi pępowinowej noworodków oraz w płynie owodniowym w stanach hypotrofii płodu. [AUT.] M[IECZYSŁAW] ZYCH, P[IOTR] WIECZOREK, I[RENEUSZ] ZYCH, A[NDRZEJ] SŁAWATYŃSKI. Ginekologia Polska 1988 t. 59 supl., s. 361.
 10. Histamine in various types of pregnancy and delivery abnormalities. [AUT.] K[RZYSZTOF] LUTNICKI, D[IONIZY] GÓRNY, J[AN] WRÓBEL, I[RENEUSZ] ZYCH. Acta Physiologica Polonica 1988 vol. 39 nr 1, s. 71.
 11. Wpływ egzogennych glikokortykoidów na poziom wydalania estriolu jako markera dobrostanu płodu. [AUT.] IRENEUSZ ZYCH. Ginekologia Polska 1988 t. 59 supl., s. 444-447, bibliogr.
 12. Wpływ profilaktycznego stosowania deksametazonu na wybrane wykładniki odporności humoralnej u matek i noworodków. [AUT.] I[RENEUSZ] ZYCH, H[IERONIM] DORACZYŃSKI, M[IECZYSŁAW] ZYCH. Ginekologia Polska 1988 t. 59 supl., s. 361.
 13. Poziom wybranych wykładników odporności komórkowej w gestozie EPH. [AUT.] IRENEUSZ ZYCH, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, MIECZYSŁAW ZYCH. W: VII Sympozjum Sekcji Gestozy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Lublin, 12-13 października 1990. Zbiór prac, s. 167-169, bibliogr. [u aut.]
 14. Przydatność oznaczania kwasu moczowego do wczesnego rozpoznawania nadciśnienia w ciąży [AUT.] B[OŻENA] LESZCZYŃSKA-GORZELAK, J[AN] OLESZCZUK, I[RENEUSZ] ZYCH, B[OGUMIŁ] GRZECHNIK, E[WA] UZIAK. W: VII Sympozjum Sekcji Gestozy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Lublin, 12-13 października 1990. Zbiór prac. [B. m. 1990], s. 117-121
 15. Vliănie profilaktičeskogo primeneniă deksametazona na nektorye pokazateli gumoral'nogo immuniteta u materej i novoroždennyh. (Effect of preventive use of dexamethasone on humoral immunity parameters in mothers and newborns.) [AUT.] I[RENEUSZ] ZYCH, H[IERONIM] DORACZYŃSKI, M[IECZYSŁAW] ZYCH. Akušerstvo i Ginekologiă 1990 nr 6, s. 54-55, bibliogr. sum.
 16. Analiza komputerowa zapisów kardiotokograficznych u pacjentek z gestozą EPH. (Computerized analysis of cardiotocograms in patients with EPH-gestosis.) [AUT.] IRENEUSZ ZYCH, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, DARIUSZ SZYMULA, JAN OLESZCZUK. W: Konferencja Naukowa n.t.: Wpływ gestozy i nadciśnienia w ciąży na płód. Augustów, 17 września 1993. Streszcz, s. 53-54.
 17. Comparative tests of two computer systems for the analysis of cardiotocograms: method and conclusions. [AUT.] JANUSZ JEŻEWSKI, JANUSZ WRÓBEL, IRENEUSZ ZYCH. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993 supl. 3, s. 158-159.
 18. Computer analysis of the antepartum cardiotocograms in women with EPH gestosis using system KOMPOR. [AUT.] MAREK KRUK, ZBIGNIEW STRZELCZAK, JAROSŁAW STRZELCZYK, IRENEUSZ ZYCH. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993 supl. 3, s. 160-164, bibliogr.
 19. An attempt to compare research findings when using different computerized cardiotocography systems. [AUT.] JANUSZ JEŻEWSKI, JANUSZ WRÓBEL, KRZYSZTOF HOROBA, IRENEUSZ ZYCH. W: Seminar on: "Statistics and clinical practice". Warsaw, 20-23 June 1994, s. 70-72, bibliogr.
 20. Badania audiometryczne w gestozie EPH. ((Audiometric examinations in EPH gestosis.)) [AUT.] IRENEUSZ ZYCH, ELŻBIETA TRYKA, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska 1994 supl., s. 171-173, bibliogr. sum
 21. Comparison of two computer-aided cardiotocography systems: the influence of indirectly obtained input traces. [AUT.] JANUSZ JEŻEWSKI, JANUSZ WRÓBEL, KRZYSZTOF HOROBA, IRENEUSZ ZYCH. W: Proceedings of the 16th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society: Engineering advances: new opportunities for biomedical engineers. Baltimore, November 3-6, 1994, s. 920-921, bibliogr.
 22. Komputerowa analiza kardiotokogramu - wpływ pośredniej metody rejestracji zapisu na wyniki badań porównawczych Systemu KOMPOR i Systemu 8000. ((Computerized analysis of cardiotocograms - the influence of the indirect method of trace recording on the results of comparative tests of KOMPOR System and sonicaid System 8000.)) [AUT.] JANUSZ JEŻEWSKI, JANUSZ WRÓBEL, IRENEUSZ ZYCH. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994 t. 11, s. 168-175, bibliogr. sum.
 23. Porównanie linii bazowych w komputerowym trendzie zmienności częstości serca płodu: System KOMPOR a System 8000. (Comparison of baseline fittings in the computerized trend of fetal heart rate variability: the KOMPOR System and the System 8000). [AUT.] JANUSZ JEŻEWSKI, JANUSZ WRÓBEL, IRENEUSZ ZYCH, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska 1994 supl., s. 125-135, bibliogr. sum
 24. Zestaw do monitorowania płodu w ciąży zagrożonej z automatyczną analizą zapisu kardiotokograficznego. [AUT.] JANUSZ JEŻEWSKI, JANUSZ WRÓBEL, GRZEGORZ BRĘBOROWICZ, JAN TOMALA, SŁAWOMIR GRACZYK, JERZY SIKORA, KRZYSZTOF HOROBA, IRENEUSZ ZYCH, RYSZARD ADAMOWICZ. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Stan badań w Polsce. Warszawa, listopad 1994. T. 1, s. 394-398, bibliogr.
 25. Komputerowa analiza linii bazowych w śródporodowych kardiotokogramach u pacjentek po indukcji porodu prostaglandyną F2 alfa. (Computer-based analysis of baseline fittings in the intrapartal cardiotocograms in patients after labor induction with prostaglandin F2 alfa.) [AUT.] IRENEUSZ ZYCH, KRZYSZTOF KAMIŃSKI, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, JANUSZ WRÓBEL, JAN OLESZCZUK. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995 supl. 12/2, s. 940-942, bibliogr. sum.
 26. Analiza komputerowa wybranych parametrów zapisów kardiotokograficznnych w ciąży powikłanej małowodziem. (Computer-based analysis of selected parameters of cardiotocograms in pregnant patients with oligohydramnios.) [AUT.] IRENEUSZ ZYCH, KRZYSZTOF KAMIŃSKI, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, JANUSZ WRÓBEL, JAN OLESZCZUK. W: Wielowodzie, małowodzie. Diagnostyka i terapia. Prace z sympozjum - Polanica Zdrój, 26-28 kwietnia 1996 r. Wrocław 1996, s. 99-101, bibliogr.
 27. Application of computerized cardiotocography system for monitoring twins. [AUT.] KRZYSZTOF HOROBA, JANUSZ JEŻEWSKI, JANUSZ WRÓBEL, JERZY SIKORA, SŁAWOMIR GRACZYK, KRYSTIAN ROLLA, IRENEUSZ ZYCH. Archives of Perinatal Medicine 1996 vol. 2, s. 58-61
 28. Biofizyczne monitorowanie ciąży po przedwczesnym odpłynięciu płynu owodniowego. (Biophysical fetal monitoring following premature rupture of membranes (PROM)) [AUT.] IRENEUSZ ZYCH, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, JANUSZ WRÓBEL, JAN OLESZCZUK. W: Wielowodzie, małowodzie. Diagnostyka i terapia. Prace z sympozjum - Polanica Zdrój, 26-28 kwietnia 1996 r. Wrocław 1996, s. 110-113, bibliogr. sum.
 29. Electronic fetal monitoring with computerized analysis of traces. [AUT.] J. WRÓBEL, K[RZYSZTOF] HOROBA, J[ANUSZ] JEŻEWSKI, S[ŁAWOMIR] GRACZYK, I[RENEUSZ] ZYCH. W: 5th International Conference on Fetal & Neonatal Physiological Measurement. Keele, Staffordshire, 2-5 September 1995. Abstr. [Staffordshire 1995], s. 20
 30. Ocena kliniczna przydatności komputerowego systemu analizy zapisów kardiotokograficznych u pacjentek z nadciśnieniem indukowanym ciążą. (Clinical assessment of utility of computerised system for cardiotocographic analysis in patients with pregnancy induced hypertension.) [AUT.] IRENEUSZ ZYCH, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, RADOSŁAW ROLA, KRZYSZTOF KAMIŃSKI, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska 1998 t. 69 nr 12, s. 1035-1040, bibliogr. sum.
 31. The influence of free radicals creation on level of ceruloplasmine and immunoglobulins concentration in various perinatal situations. [AUT.] K[RZYSZTOF] LUTNICKI, J[AN] WRÓBEL, R. ROLA, I[RENEUSZ] ZYCH. Journal of Molecular Medicine 1998 vol. 76 nr 6, s. B 59
 32. The relationship between free radicals creation and level of ceruloplasmine in normal pregnancies and pregnancies complicated by IUGR and EPH gestosis. [AUT.] K[RZYSZTOF] LUTNICKI, R. ROLA, J[AN] WRÓBEL, J. KŁOS-ROLA, I[RENEUSZ] ZYCH. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 7th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Ed. by H. Lach. Cracov 1998 Pedagogical University, s. 182
 33. Zawartość produktów nadtleniania lipidów u rodzących z nadciśnieniem indukowanym ciążą. (Levels of the lipid peroxidation products in blood serum and placental tissue of women with pregnancy induced hypertension.) [AUT.] KRZYSZTOF LUTNICKI, IRENEUSZ ZYCH, RADOSŁAW ROLA, TOMASZ PASZKOWSKI, JAN WRÓBEL. Ginekologia Polska 1998 t. 69 nr 12, s. 895-901, bibliogr. sum.
 34. Analiza komputerowa wybranych parametrów zapisu kardiotokograficznego u ciężarnych chorujących na padaczkę. (Computerized analysis of some cardiotocographic parameters in patients with epilepsy.) [AUT.] I[RENEUSZ] ZYCH, A[NDRZEJ] SŁAWATYŃSKI, K[RZYSZTOF] LUTNICKI, R[ADOSŁAW] ROLA, M[ARZENA] LASKOWSKA, J[AN] OLESZCZUK. Neurologia i Neurochirurgia Polska 1999 t. 33 supl. 3, s. 597-598, bibliogr.
 35. Przebieg ciąży, porodów i połogu u kobiet chorujących na padaczkę przebywających w Klinice Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie w latach 1991-1998, (Pregnancy labour and postdelivery period of women with epilepsy in Department of Perinatology and Obstetrics of University Medical School in Lublin in years 1991-1998.) [AUT.] I[RENEUSZ] ZYCH, A[NDRZEJ] SŁAWATYŃSKI, K[RZYSZTOF] LUTNICKI, R[ADOSŁAW] ROLA, M[ARZENA] LASKOWSKA, J[AN] OLESZCZUK. Neurologia i Neurochirurgia Polska 1999 t. 33 supl. 3, s. 595-596.
 36. Analiza śródporodowych zapisów kardiotokograficznych wspomaganych pulsoksymetrią płodową w ocenie zagrożenia niedotlenieniem płodu. (Analysis of intrapartum CTG records in combination with fetal pulse oximetry in the assessment of fetal hypoxia risk.) [AUT.] BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, IRENEUSZ ZYCH, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, MAREK GRZECHNIK, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska [2000] supl., s. 103.
 37. Diagnostyka ultrasonograficzna w I trymestrze ciąży mnogiej (The first trimester ultrasound diagnosis of multiply pregnancy) [AUT.] ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK, DARIUSZ SZYMULA, IRENEUSZ ZYCH. Ginekologia Polska 2000 t. 71 nr 11, s. 1458-1463, bibliogr. poz. 30, sum.
 38. Wysycenie krwi płodu tlenem w I i II okresie porodu oraz jego związek ze stanem urodzeniowym noworodka. (Fetal oxygen saturation during labour and its relationship to neonatal outcome.) [AUT.] BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, IRENEUSZ ZYCH, MAREK GRZECHNIK, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska [2000] supl., s. 104.
 39. Ocena populacji autokreatywnych limfocytów B-1 CD 19+5+ oraz przeciwciał antykardiolipinowych u pacjentek ze stanem przedrzucawkowym. [AUT.] DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JACEK ROLIŃSKI, IRENEUSZ ZYCH, KRZYSZTOF SZUBARTOWSKI, JAN OLESZCZUK. W: XI Sympozjum Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: Nadciśnienie w ciąży. Lublin-Kazimierz Dolny, 15-17 czerwca 2001. Progr. i streszcz, s. 10.
 40. Wewnątrzkomórkowa ekspresja cytokin typu Th1 i Th2 w komórkach immunokompetentnych pacjentek ze stanem przedrzucawkowym. [AUT.] DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JACEK ROLIŃSKI, IRENEUSZ ZYCH, KRZYSZTOF SZUBARTOWSKI, JAN OLESZCZUK. W: XI Sympozjum Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: Nadciśnienie w ciąży. Lublin-Kazimierz Dolny, 15-17 czerwca 2001. Progr. i streszcz, s. 11.
 41. Zastosowanie śródporodowej pulsoksymetrii płodowej w przewidywaniu stanu urodzeniowego noworodka (The usefulness of the intrapartum fetal pulse oximetry in anticipating the neonatal outcome) [AUT.] BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, IRENEUSZ ZYCH, MAREK GRZECHNIK, JAN OLESZCZUK. Ginekologia Polska 2001 t. 72 nr 12 , s.1183-1188, bibliogr. sum.
 42. Monitorowanie zagrożonej ciąży. [AUT.] IRENEUSZ ZYCH. W: Ogólnopolska Konferencja Położnych. Lublin, 11-12 października 2002, s. 1-5.
 43. CD1c+ immature dendritic cells are predominant in cord blood of healthy neonates. [AUT.] D[OROTA] DARMOCHWAŁ-KOLARZ, J[ACEK] ROLIŃSKI, J[AROSŁAW] BUCZKOWSKI, J[ACEK] TABARKIEWICZ, B[OŻENA] LESZCZYŃSKA-GORZELAK, I[RENEUSZ] ZYCH, J[AN] OLESZCZUK. Immunology Letters 2004 vol 91 nr 1, s. 71-74, bibliogr.
 44. Resuscytacja wewnątrzmaciczna. [AUT.] JAN OLESZCZUK, HENRYKA SAWULICKA-OLESZCZUK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, JACEK BARTOSIEWICZ, RADZISŁAW MIERZYŃSKI, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, MARZENA LASKOWSKA, IRENEUSZ ZYCH, MAŁGORZATA HABEREK, PIOTR WACIŃSKI. W: XII Sympozjum Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: Nadciśnienie w ciąży. Lublin-Kazimierz Dolny, 11-13 czerwca 2004. Progr. i streszcz, s. 46-48.
 45. Ramowy program kursu specjalistycznego: Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu. Program przeznaczony dla położnych. [AUT.] GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS, GRAŻYNA STADNICKA, IRENEUSZ ZYCH. , ss. 14., Warszawa 2006, Centrum Kształc. Podypl. Pielęg. i Położ.
 46. Zespół policystycznych jajników a zaburzenia czynności jednostki włosowo-łojowej w praktyce dermatologicznej. (Polycystic ovary syndrome and hair unit function disturbances in dermatological practice.) [AUT.] EWA A. SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, IRENEUSZ ZYCH. Wiadomości Lekarskie 2006 t. 59 nr 11/12, s. 848-854, bibliogr. poz. 37, sum.
 47. Hirsutism - environmental problem in medical practice. [AUT.] E[WA] SZPRINGER, K[RZYSZTOF] LUTNICKI, I[RENEUSZ] ZYCH. Journal of Physiology and Pharmacology 2007 vol 58 suppl. 4, s. 92.
 48. Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie. [AUT.] E[WA] SZPRINGER, K[RZYSZTOF] LUTNICKI, I[RENEUSZ] ZYCH. W: Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Pod red. Jolanty Jaworek i Antoniego Czupryny. [Streszcz.] Kraków 2007, s. 85.
 49. Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży : podręcznik. Pod red. Tom Bourne, George Condous. [TŁ.] JACEK BARTOSIEWICZ, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, MAREK GRZECHNIK, MAŁGORZATA HABEREK, MARZENA LASKOWSKA, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, BEATA MARCINIAK, BOŻENA MICHALAK, RADZISŁAW MIERZYŃSKI, JAN OLESZCZUK, GRZEGORZ PIETRAS, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, ANDRZEJ ROSIŃSKI, ANDRZEJ SŁAWATYŃSKI, DARIUSZ SZYMULA, IRENEUSZ ZYCH, [RED. NAUK. WYD. POL.] JAN OLESZCZUK. , ss. 160., Warszawa 2007, MediPage, ISBN: 978-83-89769-47-3
 50. Dermatologiczne konsekwencje hiperandrogenizmu u kobiet z zespołem policystycznych jajników oraz propozycje leczenia (I). (Dermatological consequences of hiperandrogenism in women with Policystic Ovary Syndrom and therapeutic suggestions (I).) [AUT.] EWA SZPRINGER, KRZYSZTOF LUTNICKI, IRENEUSZ ZYCH. Dermatologia Estetyczna 2008 vol. 10 nr 5, s. 318-326, bibliogr. poz. 26, sum.
 51. Opieka nad niepowikłaną ciążą w Niemczech na podstawie karty przebiegu ciąży, porodu i połogu (niem. Mutterpass) – spojrzenie lekarza. [AUT.] A[NDRZEJ] SEMCZUK, E. KRAŚNIANIN, I[RENEUSZ] ZYCH, B. OBRZUT. Ginekologia Polska 2009 vol. 80 supl. 1E, [b. pag.]
 52. Opieka przedporodowa nad kobieta ciężarną. [AUT.] JAN OLESZCZUK, IRENEUSZ ZYCH, GRAŻYNA STADNICKA, AGNIESZKA M. BIEŃ, MARTA GRUDZIŃSKA, AGNIESZKA BAŁANDA-BAŁDYGA, MARZENA LASKOWSKA, GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS. W: Opieka nad kobietą ciężarną. Red. nauk. Agnieszka M. Bień, Warszawa 2009, PZWL, s. 55-172, bibliogr. poz. 107.
 53. Work stress and wellness of Polish female medical staff. (Stres zawodowy a dobrostan polskich kobiet - pracowników służby zdrowia.) [AUT.] RÓŻA CZABAK-GARBACZ, IZABELA NATALIA ZAKROCKA, IRENEUSZ ZYCH, JOANNA SEKITA-KRZAK, JAGNA WÓJCIK, IWONA FURTAK. W: Wellness and success. Vol. 3. Pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 87-97, bibliogr. streszcz.
Copyright (C) www.interadres.pl